Parafię erygowano 1.02.1983 r. Kościół parafialny zbudowany w latach 1983-1991, poświęcenie ks. kard. Henryk Gulbinowicz 21.11.1991 r. Wystrój i wyposażenie kościoła współczesne.