Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młode dziewczęta i chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. W głównej mierze LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest ich zadanie - służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii. W okresie poświątecznym pomagają również księżom podczas wizyt duszpasterskich. Patronami ministrantów i lektorów są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco. Opiekunem LSO jest ksiądz Bartłomiej Maranda

 

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.
św. Jan Paweł II

 

10 przykazań ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Zasady według św. Jana Berchmansa

 • Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.

 • Mało mówić, dużo czynić.

 • Wielce sobie ważyć drobne sprawy.

 • Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.

 • Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.

 • Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.

 • Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.

 • Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.

 • Cierpliwość koroną wszelkich cnót.

 • Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.