Chrzest księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia w Wielką Sobotę 966 roku, a w konsekwencji akt chrztu Polski, miał doniosłe znaczenie dla przebiegu integracji plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Przyjęcie chrztu przez Polskę zmieniło umysłowość naszych przodków, przede wszystkim zaś odmieniło oblicze całego narodu pod względem kulturalno-społecznym, moralnym i polityczno-państwowym, a następstwa tych przeobrażeń nadały kierunek naszym dziejom narodowym. (...) Decyzja Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa bezsprzecznie zaważyła na przyszłości państwa, które było mu dane zapoczątkować. Książę, jego dwór i poddani zostali włączeni do społeczności Kościoła rzymskokatolickiego, jednocześnie stali się częścią świata kultury łacińskiej.

Marek R. Górniak, Chrzest Polski – okoliczności, znaczenie i następstwa