W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak, co do wartości,  Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

 

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć:

  • żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu

  • naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

  • intencje ogólne – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

 

Intencje możliwe do odprawienia:

  • indywidualne godzinowe – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia takiej Mszy;

  • indywidualne bezgodzinowe – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji w najbliższym wolnym terminie; bez podania konkretnej godziny odprawienia Mszy;

  • zbiorowe – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach;

  • intencja gregoriańska – czyli 30 następujących po sobie Mszy św. sprawowanych przez kolejne dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego.

 

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kapłana odprawiającego Mszę św. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

 

Jak zamówić intencję?

Najprościej – osobiście w zakrystii przed i po Eucharystii oraz nabożeństwach.