Gotowe teksty modlitw przydatne są wówczas, gdy chcemy spędzić czas z Bogiem na modlitwie, ale z różnych względów nie modlimy się własnymi słowami.

Formułki są dobre ponieważ dają „temat” spotkania, rozmowy z Bogiem. Klasycznym przykładem jest tutaj modlitwa „Ojcze nasz”, którą nauczył nas sam Jezus Chrystus. Zazwyczaj modlitwa formułkami jest pierwszą umiejętnością i etapem na drodze modlitwy.

Jak modlić się gotowymi tekstami modlitw?

Jeśli chcesz do kogoś mówić, to normalne jest, że ta osoba powinna być obok lub powinieneś posiadać z nią łączność np. telefoniczną. Podobnie jest z modlitwą formułkami (tzw. modlitwą ustną), stań ze świadomością duchowej obecności tej osoby do której chcesz skierować swoje słowa i w jej towarzystwie i do niej zacznij je wypowiadać. Świat duchowy mimo, że niewidzialny, jest realny. Mieszkańcy nieba to realne osoby, dla których przeszkody fizyczne nie stanowią trudności, jeśli się do nich świadomie zwracasz to zawsze są przy tobie, więc bądź przy nich i zwracaj się do nich. Jeśli więc modlisz się np. litanią do Matki Bożej, to stań w jej obecności, wyobraź sobie że jest obok i do Niej się zwracaj. Podobnie z innymi świętymi, do których się zwracasz z prośbą o wstawiennictwo. Jeśli odmawiasz Różaniec, to bądź obecny duchem w medytowanych i odmawianych tajemnicach czyli najważniejszych momentach życia Jezusa i Maryi. Pamiętaj, że kluczem nie są słowa, one tylko tworzą klimat, najważniejsze jest serce obecne przy osobie do której się zwracasz.

W skrócie:

  • Wycisz się i zdaj sobie sprawę, że jest przy tobie Bóg lub inny święty, do którego chcesz się zwrócić.
  • Zacznij wypowiadać słowa modlitwy do tej osoby.

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC