Modlitwa różańcowa, jaką znamy dziś, kształtowała się przez wiele wieków. Sama nazwa „różaniec” (rosarium) oznacza wieniec z róż, ogród różany, dlatego wierzący, odmawiając modlitwę, składali „duchowe kwiaty” u stóp Matki Bożej. Modlitwę różańcową, która na przestrzeni wieków przyjęła kształt znany obecnie, upowszechnił św. Dominik około 1214 roku.

Odmawiając modlitwę powszechną i pozdrowienie anielskie rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Papież Jan Paweł II w „Rosarium Virginis Mariae” pisze, że „różaniec jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: »Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7)«. Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa” (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, pkt 12)

O modlitwie różańcowej, skutecznym narzędziu walki ze złem, przypomina sama Matka Boża w objawieniach, m.in. w Lourdes i Fatimie.

rozaniec

Jak odmawiać różaniec?

 • Rozpoczynamy znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 • Następnie odmawiamy modlitwę „Wierzę w Boga”:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 • Następnie odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 • Potem odmawiamy 3 razy modlitwę „Zdrowaś Maryjo” prosząc o wiarę, nadzieję i miłość:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 • Wstęp do różańca kończymy modlitwą „Chwała Ojcu”:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 • Teraz wypowiadamy tajemnicę różańca i ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy (tajemnice rozpisane są poniżej).

 • Następnie odmawiamy:

1 raz „Ojcze Nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo”, 1 raz „Chwała Ojcu”.

W ten sposób odmawiamy też pozostałe tajemnice.

 • Na zakończenie różańca odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę”:

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

Tajemnice różańca

 

Tajemnice radosne – odmawia się w poniedziałek i sobotę:

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 • Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę

 • Narodzenie Pana Jezusa

 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła – odmawia się w czwartek:

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 • Cud w Kanie Galilejskiej

 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 • Przemienienie na górze Tabor

 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne – odmawia się we wtorek i piątek:

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 • Biczowanie Pana Jezusa

 • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 • Droga Krzyżowa Pana Jezusa

 • Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne – odmawia się w środę i niedzielę:

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 • Zesłanie Ducha Świętego

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

 

Wielu chrześcijan w trudnych sytuacjach życiowych decyduje się odmawiać tzw. nowennę pompejańską, czyli codziennie wszystkie 4 części różańca przez 54 dni. Objawienie Matki Bożej z obietnicą, że modlący się otrzyma łaskę, o którą prosi, zostało opisane przez bł. Bartola Longa. Modlitwę tę propaguje dominikański kaznodzieja o. Adam Szustak: https://www.youtube.com/watch?v=7UMbe3ayLhE

 

(opracowano na podstawie materiałów https://caritas.pl/)