W czasie wędrówki po Roztoczu zawitaliśmy do Szczebrzeszyna. Jak pisał Jan Brzechwa „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”. Oprócz pomnika sławnego chrząszcza napotkaliśmy również rzeźbę wykonaną w pniu ściętej lipy, pokazującą wielokulturowe tradycje miasta. Symboliczne ukazanie wspólnych korzeni wiary, pod postaciami księdza, batiuszki i rabina.

Z pobliskiego wzgórza widoczny jest kościół, synagoga i cerkiew.